Atp Likvidi Referenssit

Tärkeitä lukuja, asiakkaiden toimialoja ja yksittäiset toimeksiannot/tilikausi

Asiakkaiden toimialoja

2024

Kiinteistöpalveluyhtiön omistajanvaihdos -dokumenttien päivitys, laskelmat ja myyntikonsultaatio (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Uuden kiinteistösijoitus -yhtiön perustamistoimet ja rahoitussuunnittelu (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Vaatemaahantuojan & -kauppiaan talouslaskelmien ja -ennusteiden päivitys (RATKAISU / talous)

Prosessi- ja konesuunnittelu -yhtiön omistajanvaihdos -suunnitelma, -valmistelut  ja -toteutus (YMMÄRRYS / Omistajanvaihdos365)

Maanrakennus -yhtiön kvartaaleittain rullaava controller -palvelu (CONTROLLER / taloustulkki)

Holding -yhtiön talousennusteet ja ennakkoverojen vahvistaminen (RATKAISU / talous)

Ravintolakonsernin talous- ja rahoitustoteumien, sekä YT22 ennustepaketin päivitys (RATKAISU / talous)

Maanrakennus -yhtiön kilpailijavertailu, -analyysi ja alustavat kehitystoimet (RATKAISU / talous)

Ohjelmatoimiston omistajanvaihdos -suunnitelman ja -dokumenttien päivitys (YMMÄRRYS / Omistajanvaihdos365)

Konepaja -konsernin omistajanvaihdos -suunnitelma, -valmistelut ja -toteutus (YMMÄRRYS / Omistajanvaihdos365)

Ravintolakonsernin kvartaaleittain rullaava controller -palvelu (CONTROLLER / taloustulkki)

Kahvila-ravintola -yhtiön purku ja julkisista rekistereistä poisto (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Rakennusliikkeen ja sisaryhtiön kvartaaleittain rullaava controller -palvelu (CONTROLLER / taloustulkki)

Tapahtumajärjestäjän osakekannan arvonmääritys (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Vaatemaahantuojan & -kauppiaan kvartaaleittain rullaava controller -palvelu (CONTROLLER / taloustulkki)

Holding -yhtiön vuosibudjetti, sekä tilitoimistopalvelujen tarjouspyyntö -prosessi, kilpailutus ja päätösvertailu (RATKAISU / talous)

Ohjelmapalvelu -yhtiön alihankintasopimusten suunnittelu, hinnoittelu ja aihiointi (RATKAISU / talous)

Tieliikenteen tavarankuljetus -yhtiön osakekannan arvonmääritys (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

LVI-yhtiön osakekannan arvonmääritys osana sisäisiä omistusjärjestelyjä (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Puitesopimus: Alueellisen yrittäjäjärjestön yritysvalmennusten palvelutuotannon alihankinta (RATKAISU / talous)

Taksiliikenne -yhtiön osakekannan arvonmääritys (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

2023 ^

Yrityskaupan ostokohteen (mainostoimisto) osakekannan arvonmääritys (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Konepaja -konsernin osakekannan arvonmääritys & omistajanvaihdosten alustavat etenemispolut (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Viestintäyhtiön verosuunnittelun tilikausikello ja alustava omistus-/rakennemuutos -suunnitelma (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Yleistukkukauppa -yhtiön liiketoiminnan kehittämisen, omistajanvaihdoksen tai alasajon vaihtoehdot & suunnitelma (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Sijoitusyhtiön ulkomaisen huoneistohankinta -suunnitelman arviointi ja ohjeistus (RATKAISU / talous)

Kuljetuspalvelu -konsernin liiketoimintayhtiön tulosennusteiden laadinta (RATKAISU / talous)

Tilausliikenne -yhtiön alasajon vaihtoehdot & suunnitelma (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Linjaliikenne -yhtiön kilpailijavertailu & markkina-analyysi (RATKAISU / talous)

Hyvinvointialan -yrittäjän liiketoiminnan kannattavuus -analyysi ja kehittämissuunnitelma (RATKAISU / talous)

Insinööritoimiston sukupolvenvaihdoksen tilannekuva, toteutusvaihtoehdot ja alustava suunnitelma (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Majoitus- ja ravintola-yrittäjän liiketoiminnan alasajon vaihtoehdot & suunnitelma (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Marjanviljely -yhtiön ja oheiselinkeinon purkamisen vaihtoehdot & suunnitelma (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Tienhoitoliiketoiminnan asemoinnin ja kasvun kiihdytyksen vaihtoehdot & suunnitelma (RATKAISU / talous)

Logistiikka ja varastopalvelu -yrityksen perustamistoimet ja -dokumentit (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Rakennuspalvelu -yrityksen liiketoiminnan alasajon ja yhtiöstä luopumisen vaihtoehdot & suunnitelma (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Majoitus- & ravintola-yrittäjän liiketoiminnan alasajon vaihtoehdot & suunnitelma (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Vaatealan tukku- ja vähittäiskauppiaan liiketoimintakaupan päätösvalmistelut ja asiakirjat (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Ravintolayrityksen liiketoiminta-/talousanalyysi sekä jatkomahdollisuudet & -suunnitelma (RATKAISU / talous)

Kahvila-ravintolan vapaaehtoinen selvitystila ja yhtiön purkaminen (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Kuljetuskonsernin yrityskauppa -aihion myyntivalmistelujen käytännön jatkotoimet (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Rakennusalan tukkuliikkeen kannattavuus -analyysi ja kehittämissuunnitelma (RATKAISU / talous)

Ravintola -konsernin kvartaaleittain rullaava controller -palvelu (CONTROLLER / taloustulkki)

Elintarvikevalmistajan osakekannan & yritysarvon määritys (RATKAISU / talous)

Maa- & metsäurakointiyhtiön tilinpäätösjärjestelyt -selvitys: optimointi & systematisointi (RATKAISU / talous)

Rakennusliikkeen osakekannan & yritysarvon määritys ( RATKAISU / talous)

Kiinteistövälitys -yrityksen osakennan & yritysarvon määritys (RATKAISU / talous)

Kuljetusliikkeen toiminta- ja talouskriisin tilannekuva & saneerausmahdollisuudet (RATKAISU / talous)

Sijoitusyhtiön perustamisen hyödyt ja käytännön perustamistoimet -taustaselvitys (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Vaatekauppiaan kvartaaleittain rullaava controller -palvelu (CONTROLLER / taloustulkki)

Kuljetusliikkeen yrityskauppa -aihion arvonmäärityksen päivitys & myyntiesitteen luonti (YMMÄRRYS / omistajanvaihdos 365)

Vaatealan tukku- ja vähittäiskauppiaan tulos- ja rahoitussuunnitelmat (RATKAISU / talous)

Konepajayhtiön tuoteinnovaation kaupallistamis-, myynti-, ja rahoitussuunnitelma -aihiot (RATKAISU / talous)

Tapahtuma -alan yhtiöiden omistusten & liiketoimintojen yhdistämissuunnitelma (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Ravintola -konsernin rahoitus- ja talousennusteet rahoitusneuvottelujen tueksi (RATKAISU / talous)

Apteekin liiketoiminnan kannattavuustarkastelut ja kehittämissuunnitelma (RATKAISU / talous)

Ravintola- ja majoitusyrityksen liiketoiminnan tervehdyttämismahdollisuudet & -suunnitelma (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Maa- ja metsäurakointiyrityksen kalustoinvestointien rahoituspolitiikka ja -ratkaisut vertailuineen (RATKAISU / talous)

Rakennusliikkeen kvartaaleittain rullaava controller -palvelu (CONTROLLER / taloustulkki)

Sovellus- ja ohjelmistoyhtiön yritysjärjestelyn vaihtoehdot ja etenemissuunnitelma (YMMÄRRYS / omistajanvaihdos 365)

Rakennuskonsernin kaluston ja rahoituksen hallinnan häiriötilanne -suunnitelma & -vaihtoehdot (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Kiinteistöpalvelu -yhtiön omistajanvaihdoksen vaihtoehdot ja etenemissuunnitelma (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Hammasteknikko -yhtiöiden toiminnan ja talouden analyysi & kehittämissuunnitelma (RATKAISU / talous)

Suunnittelu - yrityksen talousanalyysi ja kannattavuuden kehittämismahdollisuudet (RATKAISU / talous)

Vaateliike -ketjun yrityskaupan suunnittelu, -valmistelut ja -toteutus (YMMÄRRYS / omistajanvaihdos 365)

2022 ^

Leipomo -yrittäjän yritysosto -kohteen arviointi ja etenemissuunnitelma (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

IT-konsultointi -yhtiön liiketoiminnan luovutus- tai alasajosuunnitelma (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Ohjelmapalvelu -yhtiön yrityskauppa-suunnitelman päivitys (YMMÄRRYS / omistajanvaihdos365)

Ravintola -konsernin rahoitus- ja talousennusteet rahoitusneuvottelujen tueksi (RATKAISU / talous)

Rakennusliikkeen kannattavuusanalyysi ja liiketoiminnan tervehdyttämismahdollisuudet (RATKAISU / talous)

Lounasravintolan liiketoiminnan alasajo -vaihtoehdot & suunnitelma (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Verkkokauppiaan käyttöpääoma/kassavirta -suunnittelun & seurannan tehostaminen (RATKAISU / talous)

Mainospalvelu -yrityksen liiketoiminnan kannattavuusanalyysi & kehittämistoimet (RATKAISU / talous)

Kuljetusyhtiön päätösasiakirjat & yhtiön liiketoiminnan lopetus (DOKUMENTTI)

Kuljetusyhtiön liiketoiminnan alasajo -suunnitelma (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Elintarvikevalmistajan talouden tilannekuva & -kehittämismahdollisuudet (YMMÄRRYS / kasvuspurtti)

Sijoitusyhtiön sukupolvenvaihdoksen tilannekuva, vaihtoehdot & suunnitelma (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Maa- ja metsäurakointiyrityksen rahoitussuunnitelma & rahoitusrakenteen uudistaminen (RATKAISU / talous)

Leipomo-kahvila -yrittäjän liiketoiminnan kehityssuunnitelma & -vaihtoehdot (RATKAISU / talous)

Kuljetusalan liiketoimintayhtiön omistajanvaihdos -suunnittelu (YMMÄRRYS / omistajanvaihdos365)

Sijoituskiinteistöyhtiön perustannan talousennusteet & rahoitussuunnitelmat (RATKAISU / talous)

Taksipalvelu -yhtiön kannattavuuden & kilpailukyvyn kohentaminen  (RATKAISU / talous)

Sijoitusyhtiön osakkuusyhtiön lunastustarjouksen arviointi/arvottaminen & vaihtoehdot (RATKAISU / talous)

Kuljetuspalvelu -konsernin tytäryhtiön arvonmääritys (RATKAISU / talous)

Ravintola -konsernin investointi- ja hankekannattavuus -laskentaa (RATKAISU / talous)

Matkailun konsultointiyhtiön vapaaehtoinen selvitystila ja yhtiön purku (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Mistä lisää pääomaa (OPO) sisällöntuotannon kasvuyhtiöön -taustaselvitys (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Kauneudenhoitoalan yrittäjän liiketoiminnan ja rahoituksen tervehdyttämisvaihtoehdot (RATKAISU / talous)

Sahayrittäjän liiketoiminnan ja rahoitusrakenteen tervehdyttämisvaihtoehdot (RATKAISU / talous)

Konsultointiyhtiön rahoitusjärjestelyn dokumentit (DOKUMENTTI)

Kustannustuen 6. kierroksen hakemuksia (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Pelialan -yhtiön optio-ohjelmiin liittyvät PRH-muutosilmoitukset (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Kuljetusliikkeen kilpailijavertailu & rahoitettavuuden kohentamiskeinot (RATKAISU / talous)

Maa- ja metsäurakointiyrityksen kustannuskilpailukyvyn varmistaminen (YMMÄRRYS / kulukuuri)

Tilitoimiston henkilöstöhankinnan headhunting (RATKAISU / avainhenkilöt)

Sosiaalialan palvelukonserni -tyttären investointi- & rahoituslaskelmat (RATKAISU / talous)

Sosiaalialan konserniemon pääomarakenne -analyysin päivitys (RATKAISU / talous)

Mainos- ja konsultointialan konsernin rakenne- & pääomanalyysi, sekä muutosaihio (RATKAISU / talous)

Ohjelmapalveluyrityksen osakekantakaupan dokumentit (DOKUMENTTI)

Ohjelmapalveluyrityksen arvonmääritys (RATKAISU / talous)

Digi- ja ohjelmistoyrityksen kassavirtasuunnitelmien päivitys (RATKAISU / talous)

IT-konsultointi -yrityksen osakekantakaupan dokumentit (DOKUMENTTI)

Ravintolayrityksen kilpailijavertailu ja liiketoiminnan tervehdyttämisvaihtoehdot (RATKAISU / talous)

Maahantuonti- ja valmistusyritysten rakennejärjestely (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Matkailun ohjelmapalvelu -yrityksen liiketoiminnan vuokraus- tai myyntiprojekti (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Autoalan konsulttiyrityksen rakennejärjestelyt (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Metsäurakointi –yrityksen tulos- & rahoitussuunnitelmien päivitys (RATKAISU / talous)

Maanrakennusalan yrityksen osakekanta- & omistusjärjestelyt (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Mainostoimiston arvonmääritys (RATKAISU / talous)

2021

Maanrakennusalan yrityksen henkilöstön osakepalkitseminen, selvitys (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Rakennusalan yrityksen markkinaselvitys (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Kustannustuen 4.-6. kierrosten hakemuksia (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Maanrakennusyrityksen kasvun kiihdytys (YMMÄRRYS / kasvuspurtti)

Kuljetusliikkeen diffuusion toteutus ja projektijohto + juristiyhteistyö (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Monialayrittäjän rahoitusrakenne –analyysi ja kehittämisehdotukset (RATKAISU / talous)

Sosiaalialan konsernin pääoma- ja rahoitusrakenne analyysi (RATKAISU / talous)

Rakennusliikkeen kannattavuuden tarkastelua ja vienninrahoitus –järjestelyjä (YMMÄRRYS / kulukuuri)

Matkailuyrityksen vapaaehtoinen selvitystila ja yhtiön purkaminen (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Kustannustuen 3. kierroksen tukihakemuksia (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

IT-yrityksen kilpailijakartoitus ja kehitysohjelma -aihio (YMMÄRRYS / kasvuspurtti)

Kodintekniikkayrityksen Business Finland –hankehallinnointi (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Ravintolayritysten sulkukorvaus (Korona) –hakemuksia (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Optiikka -yhtiön arvonmääritys ja yrityskauppa -skenaariot + juristiyhteistyö (RATKAISU / talous)

Kustannustuen 4. kierroksen hakemuksia (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Pelialan yrityksen kannattavuuden varmistaminen (YMMÄRRYS / kulukuuri)

Kiinteistöalan -yhtiön yrityskaupan (myynti) valmistelu (YMMÄRRYS / omistajanvaihdos365)

Tapahtuma-alan -yhtiön yrityskaupan (myynti) valmistelu (YMMÄRRYS / omistajanvaihdos365)

Kuljetusalan konserniemon yhtiöjärjestyksen ja toimialakirjausten muutos (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Terveysalan elinkeinonharjoittamisen muutos osakeyhtiöksi (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Puitesopimus: Kunnan elinkeinoyhtiön yritys-/yrittäjäneuvontapalvelut (YMMÄRRYS + RATKAISU)

Rakennusalan yrityksen arvonmääritys (RATKAISU / talous)

Puitesopimus: Kaupungin elinkeinoyhtiön yritys-/yrittäjäneuvontapalvelut (YMMÄRRYS + RATKAISU)

Sosiaalialan yhtiöryhmän talousohjauksen (avainroolit) kehityssuunnitelma (RATKAISU / avainhenkilöt)

Pelialan yrityksen kassanhallinta- ja pääomarahoitus –ratkaisujen kartoitus (RATKAISU / talous)

Pelialan -yhtiön optio-ohjelmiin liittyvät PRH-muutosilmoitukset (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Metsäalan yrityksen tulos-, tase-, ja kassanhallintalaskelmat työstö & koulutus (RATKAISU / talous)

Puitesopimus: Alueellisen yrittäjäjärjestön yritysneuvonnan HelpDesk –palvelut (YMMÄRRYS + RATKAISU)

Puitesopimus: Alueellisen Business –seututoimijan yritysneuvonnan asiantuntijapalvelut (YMMÄRRYS + RATKAISU)

Ohjelmapalveluyrityksen arvonmääritys (RATKAISU / talous)

2020

Teollisuuskonsortion liikkeellelähdön Due Diligence –toimet (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Metallialan valmistajan sukupolvenvaihdoksen rakennejärjestelyt + juristiyhteistyö (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Metallin kumppaniyritysten omistajanvaihdoksen taloussuunnittelu ja rah.neuvottelut (RATKAISU / talous)

Kustannustuen 1. kierroksen tukihakemuksia ja maksatusten muutoshakemuksia (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Teollisuusyrityksen kustannuslaskennan mallinnus (RATKAISU / talous)

Kuljetusyrityksen diffuusio-suunnitelma + juristiyhteistyö (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Teollisuusyrityksen kauppasop. räätälöinti ja StartUp -ostajan rah.aihiot VVK-ratkaisuin (RATKAISU / talous)

Palveluyrityksen yhtiömuodon muutossuunnitelma + juristiyhteistyö (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Elintarvikevalmistajan organisaatiokulttuurin & henkilöjohtamisen kehitysohjelma (RATKAISU / avainhenkilöt)

LVI-konsernin varainhoitoratkaisujen kilpailutus ja valintojen konsultointi (RATKAISU / talous)

Palveluyrityksen perustaminen (+ LTS & osakassopim.) ja tal.hallinnon järjestäminen (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Kuljetusliikkeen digiloikka ts. toiminto- & talousjärjestelmien kartoitus/kilpailutus (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

LVI-yrityksen yritysostokohteiden kartoitus, ostoilmoitukset ja –vertailut (RATKAISU / talous)

Konepajayrityksen liiketoiminnan kiihdytys yritysostolla ts. ostajan kokonaiskonsultointi (RATKAISU / talous)

Ravintolan yhtiöperustannan hakemus- ja dokumenttitoimet (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Maahantuontiyrityksen liiketoiminnan alasajo ja yhtiön lopetusdokumentit (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Ohjelmistoyrityksen osakeanti ja osakasjärjestelyt (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Metsäpalveluyrityksen taloustehokkuuden kartoitus (YMMÄRRYS / kulukuuri)

Kustannustuen 2. kierroksen tukihakemuksia (RATKAISU / yritysjärjestelyt)

Sivustomme käyttää evästeitä omien sisältöjemme räätälöintiin, sosiaalisen median ratkaisujemme käyttötukeen ja kävijämäärämme rekisteröintiin & analysointiin.

Asiantuntijapalvelut Likvidi Oy

YRITYSMURROSTEN MUUTOSAGENTTI 🕵🏼‍♂️

Johtaminen   °   Talous   °   Yritysjärjestelyt

Twitter icon
LinkedIn icon
Email icon

© 2022 atplikvidi.com

Intuit Mailchimp logo